Skip to Content

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Korzystając ze strony www.inspirax.pl powierzasz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności ma służyć zrozumieniu jakie dane i w jakim celu powierzyłeś nam do przetwarzania oraz w jaki sposób dbamy o ich bezpieczeństwo. Przeczytaj dokładnie naszą Politykę Prywatności aby zapoznać się z przysługującymi Ci prawami.

Poniższe warunki dotyczą wszystkich podstron, treści, produktów i usług, zawartych w ramach serwisu www.inspirax.pl Korzystając ze strony lub uzyskując do niej dostęp Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje poniższe warunki.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usługi, zamknij i nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z serwisu.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika, pozyskiwanych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisu www.inspirax.pl jest Inspirax Wiktor Śmiech, z siedzibą w Busku-Zdroju, 28-100 ul. Kościuszki 15a, NIP 6551984596

3. Jakie dane przetwarzamy?

Za pośrednictwem Serwisu zbieramy informacje dobrowolnie podane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

  • imię

  • nazwisko

  • adres poczty e-mail

  • numer telefonu

Serwis przechowuje także rejestr numerów IP uzyskujących dostęp do witryny; dokonuje także gromadzenia plików Cookies, umożliwiających zapisanie informacji o Użytkowniku oraz historii jego korzystania z Serwisu na podstawie odrębnej zgody (popup “zgoda na Cookies”).

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie “Zgadzam się” w odpowiednim polu formularza, a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy ( 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, takich jak wysyłka newslettera, jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

5. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja żądanych przez Użytkownika działań, takich jak dostęp do Serwisu oraz otrzymanie informacji zamówionych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Czas przetwarzania danych

Dane użytkowników przetwarzamy jedynie do momentu zrealizowania oczekiwanego działania (otrzymanie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym) lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

7. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkowników?

Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury zgodne z rozporządzeniem GDPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które mają na celu jeszcze lepszą ochronę danych osobowych Użytkownika.

Świadcząc usługę zachowujemy odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz danych osobowych użytkowników końcowych, zgodnie z regulacjami GDPR. Zabezpieczenia te obejmują szyfrowanie danych podczas transmisji (przy użyciu protokołu SSL lub podobnych technologii), z wyjątkiem niektórych zewnętrznych integracji stron trzecich, które nie obsługują szyfrowania, które można połączyć z usługą według własnego wyboru.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej, zgodnie z zapisami rozporządzenia GDPR.

8. Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych

  • prawo żądania sprostowania danych (modyfikacji danych)

  • prawo do usunięcia danych

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • prawo do wycofania zgody na marketing

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając e-mail na adres: kontakt@inspirax.pl

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów powyższej Polityki Prywatności pozostajemy do dyspozycji – można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres kontakt@inspirax.pl